Vereniging van Oud Personeel der K.J.C.P.L

De Vereniging van Oud-personeel der Koninklijke Java- China- Paketvaart Lijnen N.V. (Royal Interocean Lines) werd in 1948 opgericht om de band onder het oud-personeel, ontstaan door jarenlange samenwerking in het vaargebied, te onderhouden en te versterken en tot het gehele personeel en de weduwen daarvan uit te strekken.

Op 9 December 2023 telde de vereniging 356 leden.Algemene Verordening Gegevensbescherming: