Van de redactie van de RIL-Post

Website

Allereerst zijn we verheugd over het feit dat onze Vereniging de bestaande website nieuw leven heeft willen inblazen. Er is reeds enthousiast proefgedraaid en er zal nog wel eens aan gesleuteld worden. Uitgangspunt is dat de website de RIL-Post ondersteunt, en, anderzijds er via de website contact blijft met de leden in de ‘droge’ periodes tussen de uitgaven van de RIL-Post.
Via de website, zijn we instaat onze leden en donateurs sneller te bereiken en te informeren omtrent activiteiten zoals bijv.de jaarlijkse reunie maar ook, en dat is wel zo belangrijk, uitnodiging om verhalen, ervaringen, anecdotes etc… naar uw eigen verenigingsblad de RIL-Post te zenden, zodat de RIL-Post van voldoende copij wordt voorzien.
Verhalen van leden voor leden!
In elk geval mag het project gezien worden als een nuttige aanwinst voor de vereniging. Zonder anderen tekort te doen, daarvoor dank aan Henk Kers (webbeheerder) en Robert Bersma (webmaster).

Reünie

Deze vindt plaats op Za. 7 Mei, zoals gewoonlijk in het AVIFAUNA te Alphen a/d Rijn.
Voor het eerst in de geschiedenis zal het dit keer een gezamenlijke reünie betreffen, samen met oud leden van de KPM.
Meld u aan en ‘beleef’ deze historische dag, (“Ik was erbij !”) met de oud collega’s van beide Paketvaart Mij-en.
Bekenden genoeg en anders maakt u ze vanzelf onder het motto: ’Schuif lekker aan!’. U wordt vanzelf opgenomen in de kring.

Lid of donateur worden

Als lid komt iedereen in aanmerking die een dienstverband heeft gehad met de Koninklijke Java- China- Paketvaart Lijnen N.V. (Royal Interocean Lines).
Andere belangstellenden worden graag verwelkomd als begunstiger. Na eenmalige introductiekosten à € 10,- bedraagt de jaarlijkse contributie €15,-,

(Het lidmaatschap voor € 1,25 per maand! )

Ook bestaat de mogelijkheid ‘lid voor het leven’ te worden. De eenmalige contributie hiervoor bedraagt € 150,-

Van begunstigers (donateurs) wordt een minimale jaarlijkse bijdrage van € 15,- verwacht. Dat geldt eveneens voor begunstigers buiten Nederland.

Evenals de leden zullen ook de begunstigers twee keer per jaar het verenigingsblad, de RIL-Post, ontvangen
. Aanmeldingen kunnen schriftelijk worden gedaan bij het secretariaat of door het zenden van een e-mail aan de secretaris.
U ontvangt twee maal per jaar de RIL-Post, het verenigingsblad.
Over de eerstvolgende RIL-Post (juni) een volgende keer meer!

Sticker-actie

De verkoop van RIL-stickers tijdens de vorige reünie, was een succes. Nog steeds is er belangstelling voor.
De stickers zijn belangeloos beschikbaar gesteld door Jan Kedde & Zn.
Er zijn nog een aantal te koop, en anders komt er een 2e druk.
Deze stickers zijn geschikt om achterop (binnen –of buiten) op de auto, boot of vliegtuig te plakken, maar ook geschikt als boekenlegger.
En dat tegen een werkelijk schappelijk prijsje, waarmee u toch de vereniging steunt.
Bestellen kan bij de reünie-organisator Jaap de Rooij Tel: 076 5226339 of E-mail: info@astraned.nl

RIL Sticker

De prijs van één sticker bedraagt slechts €1,-, en komt ten goede aan de Vereniging.
Deze RIL-Sticker dreigt een collectors item te worden, vandaar dat onze reünie organisator waarschuwt voor een mogelijke prijsverhoging later dit jaar!
Neem contact op met Jaap de Rooij en u hoort tevens wat de verzenkosten zijn.

De Collectie "covers van Ger Sweijen ":

De collectie wordt medio Maart as. geveild.
Geïnteresseerden kunnen via e.mail: info@vandieten.nl van het veilinghuis van Dieten inzage krijgen in de catalogus of deze bestellen.
Om het zoeken te vergemakkelijken volgen hier de kavelnummers van Ger Sweijen: 1057,1061,1062, 1069,1086, 1137,1143,1144,1145,1146,1151, 1153, 1483,1484 1608,1695 en 1780.
Locatie: Theaterhotel de Oranjerie, Kloosterwandplein 12-16 te Roermond op 18 en 19 Maart as.
Zelfs het inzien van de catalogus of genoemde website is zeer de moeite waard.
Overigens is de vaste bijdrage van Ger Sweijen aan de RIL-Post, voor vele jaren veilig gesteld.