Kroon in de Shell- en RIL-vlag

In de RIL-Post van November(2016) is een brief uit 1990 geplaatst waarin de Koninklijke Nederlandse Petroleum Maatschappij antwoord geeft op een vraag van Ger Sweijen omtrent de treffende gelijkenis van beide vlaggen:
”De gelijkenis van de vlag van de Java-China Paketvaart Lijnen is qua vormgeving en kleur ontegenzeglijk treffend. Ik heb echter de verzekering gekregen dat met name in de kroon duidelijk waarneembare verschillen zijn te constateren.”
Aldus de Petroleum Maatschappij.

   

   

   

Twee versies van de KPM-vlag.