ReŁnie informatie

Jaarlijks in mei wordt een goedbezochte reŁnie gehouden,waarbij ook veel leden uit het buitenland aanwezig zijn.
In 2019 zal de reunie worden gehouden op Zaterdag 11 Mei 2019 in Avifauna te Alphen a/d Rijn.
Het inschrijf formulier kunt U zelf afdrukken en invullen of als pdf-formulier invullen en per email versturen naar de ReŁnie Coordinator: Renier Ligtenberg

C O N V O C A T I E

Z A T E R D A G 11 M E I 2 0 19

In Vogelpark-Restaurant AVIFAUNA
Hoorn 65, Alphen a/d Rijn
(telefoon: 0172-487575)
 1. TIJDSCHEMA
  10.15 uur: ARA-zaal open
  11.00 uur: aanvang algemene ledenvergadering in bovenzaal
  13.00 uur: buffet lunch
  16.00 uur: einde reŁnie

 2. VERVOER
  Alphen a/d Rijn is per trein bereikbaar. Evenals vorig jaar zal vervoer van het station naar Avifauna vv. worden aangeboden. Dit is beperkt en enkel voor deelnemers aan de reŁnie. Vertrek zal plaats vinden tussen 10.15 en 10.50. aan de busstationzijde De terugreis is nader te bepalen maar staat gepland om circa 16.15 uur. Tevens is er een taxistandplaats op het stationsplein (advies: taxi vooraf boeken). Er is een grote / gratis parkeergelegenheid bij de ingang van het vogelpark.

 3. DEELNAME
  Deelname is open voor leden onzer vereniging met introducť(e)s.
  Het bestuur nodigt ereleden uit om de reŁnie als gast bij te wonen.

 4. BETALING VAN CONSUMPTIES
  Alle consumpties uit het Hollandse assortiment zijn bij het inschrijfbedrag inbegrepen

 5. BUFFET, ďKookspektakel!Ē
  Dit bestaat o.a. uit: soep - salade - verschillende koude gerechten - verschillende warme gerechten en diverse nagerechten

 6. JAARVERGADERING
  Het aantal zitplaatsen in de bovenzaal, waar de jaarlijkse ledenvergadering zal worden gehouden, is beperkt. Daarom is het verzoek dat alleen stemgerechtigde leden aan de vergadering deelnemen en niet leden voor de duur van de vergadering in de grote zaal blijven.

 7. KOSTEN DEELNAME
  Daar Maersk Benelux B.V. haar subsidie aan onze vereniging beŽindigt, kunnen wij de deelnemers slechts een geringer lager bedrag berekenen dan de echte kosten. Een lid met eerste introducť(e) betaalt Ä 40,- per persoon. Voor elke volgende introducť(e) wordt Ä 42,- berekend. Tot onze spijt zijn wij ook genoodzaakt deelnemende weduwen van overleden leden te vragen Ä 25,- aan de reŁniekosten bij te dragen.

 8. OPGAVE DEELNAME - AFMELDINGEN
  Aanmelding en betaling graag voor 22 april. Reeds gestorte gelden kunnen slechts tot 22 april worden gerestitueerd bij afzegging voor deze datum. Dringend verzoek is om uw deelnamesom tijdig te betalen. Aanmeldingen na 22 april worden niet meer geaccepteerd

 9. BETALINGEN (deelname en contributie)
  Het IBAN nummer van onze vereniging is NL14 INGB 000 004 8656. Bij betalingen van buiten Europa is de BIC-code nodig t.w.: INGBNL2A

  De penningmeester moet veel tijd besteden aan het innen van de contributie. Dit komt regelmatig voor bij leden die de reŁnie niet bezoeken. Deze leden worden verzocht om voor 1 mei 2019 de jaarlijkse contributie over te maken.

  Het alternatief het opzetten van een incassosysteem vergt relatief hoge administratiekosten en werkt daardoor kosten verhogend.

 10. NAAMSVERMELDING, E-MAIL ADRESSEN en CONTRIBUTIE
  Het komt regelmatig voor dat leden bij aanmelding hun (duidelijke) naamsvermelding bovenaan op het formulier vergeten. Dit levert voor de organisator een zoekplaatje op. Een aantal leden blijkt, bij wijziging van hun e-mailadres, dit niet door te geven aan de secretaris. Dit verzuim bemoeilijkt de communicatie van de reŁnieorganisator, penningmeester en secretaris met betreffende leden aanzienlijk