Overlijdensbericht Onno Laman Trip, voorzitter van onze vereniging


Jonkheer Mr. Drs. Onno Laman Trip MBA

Tijdens de laatste ledenvergadering op 7 mei jongstleden heeft onze voorzitter aangegeven dat hij zijn kandidaatstelling voor een derde termijn moest intrekken, vanwege de zeer slechte vooruitzichten aangaande zijn gezondheid.

Verder deelde hij mee dat er op korte termijn een vervanger voor hem als voorzitter diende te komen.

Vorige week kwam het droevige bericht dat Onno op zondag 22 mei op 70 jarige leeftijd is overleden in zijn woonplaats Leiden. Vrijdag 27 mei vond in Baarn de begrafenis plaats.
Velen hebben daar afscheid van Onno genomen, waaronder een vertegenwoordiging van het bestuur en leden van onze vereniging.

Wij verliezen in Onno een zeer gewaarde en aimabele persoonlijkheid. Hij heeft veel voor de verenging betekend, o.a. zijn bijdrage als voorzitter gedurende de afgelopen 6 jaar. Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte toe in de komende periode

Namens het bestuur

B. Pleizier Secretaris