Memorabilia

Het bestuur van de Vereniging van Oud-personeel der Koninklijke Java- China- Paketvaart Lijnen (Royal Interocean Lines) schept de mogelijkheid om - op geheel vrijwillige basis - RIL (eventueel ook JCJL en KPM)-memorabilia in een door de vereniging te beheren databestand op te laten nemen.

Het blijkt dat sommige leden en echtgenotes van overleden leden in het bezit zijn van RIL-memorabilia en eigenlijk niet goed weten wat ze hier mee aan moeten. Deze memorabilia kunnen uit velerlei zaken bestaan zoals serviesgoed, bestekdelen, uniformen, folders, menukaarten, allerlei documenten, RIL-relatiegeschenken, foto’s, briefwisselingen en dergelijke. Veelal staan deze dingen in een verloren hoekje op zolder en heeft men er geen besef van dat deze souvenirs historische waarde hebben of kunnen krijgen. Er is een grote kans dat, als de eigenaar komt te overlijden of naar een verzorgingshuis gaat, deze memorabilia worden vernietigd of - via rommelmarkten of verzamelbeurzen - voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

De artikelen blijven, zover mogelijk, in het bezit van de eigenaar totdat op lange termijn - als onze vereniging in haar nadagen verkeert - de gehele collectie in één keer wordt overgedragen aan beide grote Nederlandse maritieme musea in Amsterdam en Rotterdam.

Met beide musea zijn afspraken gemaakt over de manier van beheren en catalogiseren. Het is voor musea vrijwel ondoenlijk om - gedurende jaren - druppelsgewijs allerlei ongesorteerde goederen te ontvangen en in de collectie in te passen.

Leden of nabestaanden van oud-RIL-ers kunnen naar behoefte gebruik maken van de mogelijkheid hun memorabilia veilig te stellen door hierover contact op te nemen met het secretariaat van de vereniging.