Dodenherdenking bij het Koopvaardijmonument De Boeg
op 4 Mei 2017, Rotterdam.

Bijgaand het fotoverslag van de dodenherdenking bij het koopvaardijmonument de Boeg in Rotterdam op 4 Mei jl.
Burgemeester Aboutaleb hield een rede.
Het Rotterdams douane muziekkorps verzorgde de muzikale begeleiding.
Het was evenals voorgaande jaren, een goed georganiseerde ceremonie.
Namens KPM en KJCPL werd een krans gelegd door Dhr. P. v.d. Hoek en Dhr. H. van Kapel.