De Boeken van Henk Slettenaar

Ons erelid Henk Slettenaar verzamelde talloze boeken en schonk liefst 238 stuks aan onze vereniging in 2023.

Niet alleen was hij een verzamelaar, maar ook een schrijver die tijdens de jaren dat hij hoofdredacteur van de RIL Post was, meerdere artikelen schreef. Daarnaast schreef hij het fraaie boek: Boissevain Ruys Tegelberg Ė wie kent het niet?

Maar bovenal was hij mede schrijver van het geweldige en uiterst mooie boek over de KJCPL uit 1994. Een van de bijlagen bij dit goed leesbare en van vele illustraties voorziene boek is de vlootlijst van de KJCPL en haar dochter maatschappijen. Wat het boek ook zo interessant maakt, zijn de eigen ervaringen van de auteurs. Ongetwijfeld grijpen velen vaak terug op dit boek om de herinnering op te frissen.

Op de reŁnie zullen de boeken van de schenking aanwezig zijn. Iedereen kan dan boeken uitkiezen om mee naar huis te nemen. Wie het eerst komt, heeft natuurlijk de beste kans op dat ene boek dat men altijd al had willen hebben.

U, lezer, kan de lijst inkijken op deze website:

In Excel formaat of in PDF formaat

Overigens, dat fraaie KJCPL boek zit niet in de schenking, maar ik ga er van uit, dat iedereen het al heeft (?). Het is overigens nog steeds antiquarisch te koop.