1976. BEGIN van het EINDE van de RIL in HONG KONG.

Begin van het Einde

In de volgende RIL-Post, het verenigingsblad van de Royal Interocean Lines, een krantenartikel uit een Hong Kong krant (de South China Morning Post) waarin aandacht wordt geschonken aan het 'verdwijnen' van de RIL-activiteiten in H.K. Ook de zorg in de Chinese gemeenschap. Velen zijn in mindere of meerdere mate betrokken bij de Java Kung Sze.

U kunt de papieren RIL-Post 3x per jaar ontvangen,een handzaam exemplaar dat u nog eens kunt doorgeven aan familie, vrienden en bekenden, door lid worden van de Vereniging Oud Personeel van de KJCPL.

Zie op deze Website de soepele voorwaarden om lid te worden en... het soepele abonnementsgeld!