Aanmeldingen en Contributies

Als lid komt iedereen in aanmerking die een dienstverband heeft gehad met de Koninklijke Java-China-Paketvaart Lijnen N.V.(Royal Interocean Lines).
Andere belangstellenden worden graag verwelkomd als donateur. Na eenmalige introductiekosten 10,- bedraagt de jaarlijkse contributie 20,-.
De contributie voor leden bedraagt 20,- per jaar.

Voor donatie en/of het overmaken van contributie kunt U de betaling doen aan de penning-meester op bankrekening : NL14 INGB 00 00 048 656 t.n.v. Ver. O.P der KJCPL; BIC-code INGBNL2A.

Weduwen kunnen vol lid met stemrecht worden van de vereniging tegen de gangbare contributie van 20,- per jaar.
Weduwen die daar geen belangstelling voor hebben, kunnen een zgn.. beperkt lid worden tegen een bijdrage van 10,- per jaar, zulks ter dekking van de kosten van onder meer de RIL-Post.
Van Leden v.h. Leven en weduwen van deze leden wordt een bijdrage van 10,- gevraagd voor b.g. kosten. Vanaf 6 Mei 2017 zullen geen Leden v.h. Leven meer worden geaccepteerd.

Evenals de leden zullen ook de donateurs 4 keer per jaar het verenigingsblad, de RIL-Post, ontvangen.

Aanmeldingen kunnen schriftelijk worden gedaan bij het secretariaat of per e-mail aan de secretaris